เว็บสล็อตแตกง่ายมองทิศตะวันออกและปฏิบัติทิศตะวันออก

เว็บสล็อตแตกง่ายมองทิศตะวันออกและปฏิบัติทิศตะวันออก

ข้อตกลงเขตแดนทางบกที่รอดำเนินการเป็นเวลานานเว็บสล็อตแตกง่ายเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการเยี่ยมชม โดยการย้อนกลับจุดยืนของ BJP ในประเด็นเรื่องวงล้อมและการครอบครองที่ไม่พึงประสงค์ Modi ได้เปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองและอินเดียในบังคลาเทศ การยุติเขตแดนทางทะเลของปีที่แล้วผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ขจัดปัญหาที่ขัดแย้งกันอีกประเด็นหนึ่งในความสัมพันธ์ รัฐบาลของ Hasina ดำเนินการสร้างความมั่นใจที่สำคัญโดยดำเนินการต่อต้านกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต่อต้านอินเดีย

ที่ปฏิบัติการจากดินกับอินเดีย การปราบปรามกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง

ที่บ้านเอื้อต่อผลประโยชน์ของอินเดียในการยับยั้งการแพร่กระจายของพวกเขาในอนุทวีป บังคลาเทศกำลังทำอยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งปากีสถานไม่ได้ทำทางทิศตะวันตก เงื่อนไขสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สำคัญได้ถูกสร้างขึ้น 

สถานะทางการเมืองของ Modi เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จของเขาในการเกลี้ยกล่อม Mamata Bannerjee ให้เดินทางไปกับเขาที่บังคลาเทศ เนื่องจากสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการสร้างฉันทามติเพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้นของความสัมพันธ์อินเดีย-บังกลาเทศ ซึ่งการอนุมัติรัฐสภาอย่างเป็นเอกฉันท์ของข้อตกลงเขตแดนทางบกได้จัดตั้งขึ้นเช่นกัน

ความคืบหน้าในหลายพื้นที่ประสบความสำเร็จในระหว่างการเยือน ในภาคพลังงาน อินเดียตกลงที่จะเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้กับบังคลาเทศจาก 500MW เป็น 1,000 MW ฉันทามติเกี่ยวกับการอพยพพลังงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราไปยังอินเดียผ่านบังคลาเทศ โดยที่อินเดียตกลงในหลักการที่จะจัดหาพลังงานจากสายนี้ไปยังบังกลาเทศ อินเดียได้เสนอความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายของบังคลาเทศในการจัดตั้งกำลังการผลิตติดตั้ง 24,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2564 โดยการมีส่วนร่วมของบริษัทอินเดียซึ่งเราแสวงหาการเข้าสู่การผลิต ส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในบังกลาเทศ 

เราสังเกตเห็นความสนใจของบังคลาเทศในการนำเข้าพลังงานในกรอบการทำงานของบังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย และเนปาล (BBIN) 

จุดแข็งของจีนในภาคพลังงาน แม้แต่ในอินเดีย ทำให้ Modi ผลักดันให้อินเดียมีส่วนร่วมมากขึ้นในแผนพลังงานของบังคลาเทศซึ่งมีความสำคัญทางการเมืองมากกว่ามาก Modi และ Hasina ตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภาคพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านเทคนิค พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวนี้ต้องการการเฝ้าระวังในมุมมองของแผนบังคลาเทศสำหรับพลังงานพลเรือนและความสนใจของจีนในภาคส่วนนี้

การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับบังกลาเทศเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม Modi ต่อสู้เพื่อการลงทุนของอินเดียที่นั่น และยินดีกับการตัดสินใจของบังกลาเทศในการจัดสรรที่ดินสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) สำหรับอินเดียที่พื้นที่สองแห่ง ข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับบทบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางการค้าใหม่เพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้าได้รับการอนุมัติและปัญหาอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีก็ได้รับการแก้ไข Modi ประกาศวงเงินสินเชื่ออันดับ 2 มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับดำเนินโครงการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบขนส่งสาธารณะ ถนน ทางรถไฟ ทางน้ำภายในประเทศ ท่าเรือ ICT การศึกษา สุขภาพ ฯลฯเว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย